ส.เกษศิริ ก่อสร้าง หจก.


ส.เกษศิริ ก่อสร้าง หจก.

Full Description


ส.เกษศิริ ก่อสร้าง หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

320/92-93 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

320/92-93 Charansanitwong Rd., Bangyikhan, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2424-8182, 0-2433-7965

Fax

0-2433-7966