เอส เค การ์ด เซอร์วิส บจก.


เอส เค การ์ด เซอร์วิส บจก.

Full Description


เอส เค การ์ด เซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

45/378 วงแหวนรอบนอก แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

45/378 Outer Ring Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2890-8351, 0-2416-6940

Fax

0-2890-8351