เอส.เจ สกรูไทย บจก.

s.j-screwthai@hotmail.com, screwthai@hotmail.com
เอส.เจ สกรูไทย บจก.

Full Description


เอส.เจ สกรูไทย บจก.

ผลิต จำหน่ายสกรู นอต เครื่องมือช่าง และรับผลิตงานตามแบบ (Made to Order)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1347 จรัญสนิทวงศ์ 75 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

1347 Charansanitwong 75, Charansanitwong Rd., Bangphlat, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2880-3636

Fax

0-2424-8110, 0-2880-4099