เอส.เอช.แอล พาราวู้ด บจก.

prapai@shlwood.com, sales@panake.com
เอส.เอช.แอล พาราวู้ด บจก.

Full Description


เอส.เอช.แอล พาราวู้ด บจก.

ผลิตและจำหน่ายไม้พื้น ไม้บันได ทำสีสำเร็จ ไม้ยางพาราอัดประสาน ไม้แปรรูปยางพาราอัดน้ำยา & อบแห้ง

เอส.เอช.แอล พาราวู้ดที่อยู่ (ภาษาไทย)

191 หมู่ 6 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

Address (English)

191 Moo 6, Khamphaengphet, Rattaphum, Songkhla

Zip code

90180

Tel.

0-2951-0900, 0-7449-8585 (โรงงาน)

Fax

0-2591-2977, 0-7449-8588 (โรงงาน)