เอส.กรุ๊ป เมเนจเม้นท์ บจก.


เอส.กรุ๊ป เมเนจเม้นท์ บจก.

Full Description


เอส.กรุ๊ป เมเนจเม้นท์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

1091/153-154 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

1091/153-154 New Phetchaburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2253-2357-8, 0-2255-5799

Fax

0-2253-2358