เอส.จี.เอฟ แมคคานิค ซัพพลาย บจก.

sgf_mechanic@yahoo.com
เอส.จี.เอฟ แมคคานิค ซัพพลาย บจก.

Full Description


เอส.จี.เอฟ แมคคานิค ซัพพลาย บจก.
ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน อาคาร โรงงาน วัด ตกแต่งภายใน งานระบบ และงานโยธาทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

44/29 หมู่ 4 ชัยพฤกษ์ 18 บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.

Address (English)

44/29 Moo 4, Chaiyaphruk 18, Boromratchonni Rd., Thalingchan, Talingchan, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2882-1080, 08-3618-4555

Fax

0-2882-1081