เอส. จี. ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง บจก.

sgdinter@fujiko.biz
เอส. จี. ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง บจก.

Full Description


เอส. จี. ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง บจก.
นำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง และบริการระบบคีย์การ์ด ประตูไฟฟ้า กล้องวงจรปิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

54/5-6 หน้าวัง เจริญกรุง 3 (ตรงข้ามศาลาเฉลิมกรุง) แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.

Address (English)

54/5-6 Nawang, Charoenkrung 3 Rd., Wangburaphaphirom, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2222-0559, 0-2622-2088

Fax

0-2226-3031, 0-2223-8814-5