เอส.ดี.ซี. บจก.

contact@sdcconsultant.com
เอส.ดี.ซี. บจก.

Full Description


เอส.ดี.ซี. บจก.
รับเหมาก่อสร้างบ้าน และอาคารทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

408/53 อาคารพหลโยธินเพลส พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

408/53 Phahonyothin Place, Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2278-1896, 0-2357-1474

Fax

0-2278-4470