เอส.ซี.วาย. เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


เอส.ซี.วาย. เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


เอส.ซี.วาย. เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้างโรงงาน งานคอนกรีตที่อยู่ (ภาษาไทย)

202/92 หมู่ 11 เทพารักษ์ กม.13.5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

202/92 Moo 11, Theparak Rd., Km.13.5 Bangplee Yai, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2312-2192, 0-2312-2702

Fax

0-2750-7145