เอส.ซี.เอส.บี บจก.

scsb_arch@yahoo.com
เอส.ซี.เอส.บี บจก.

Full Description


เอส.ซี.เอส.บี บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ สถาปนิกที่อยู่ (ภาษาไทย)

544/10 สงค์ปรางค์ อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

544/10 Songprang, Asoke-Dindaeng Rd., Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2246-2881, 0-2245-3247

Fax

0-2247-4713