เอส.ซี.พี. บจก.


เอส.ซี.พี. บจก.

Full Description


เอส.ซี.พี. บจก.
รับรื้อถอน-ทุบ-รับซื้อตึก บ้าน อาคาร โรงงาน โครงหลังคา คลังสินค้า สะพาน บ้านไม้เก่า สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

36/53 หมู่ 7 สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

36/53 Moo 7, Suksawat Rd., Bangchak, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2817-5795, 0-2817-6692

Fax

0-2462-6989