เอส.ซี.อี. อินเตอร์เซอร์วิส บจก.


เอส.ซี.อี. อินเตอร์เซอร์วิส บจก.

Full Description


เอส.ซี.อี. อินเตอร์เซอร์วิส บจก.
บริการดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร สำนักงาน หมู่บ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/118 หมู่ 12 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

Address (English)

1/118 Moo 12, Bangrakphatthana, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2921-3244-5, 0-2921-1714, 0-2921-2574, 0-2921-1273

Fax

0-2921-0980