เอส.บี. วอเทอร์ ซิสเท็ม บจก.

s.b.watersystem@gmail.com
เอส.บี. วอเทอร์ ซิสเท็ม บจก.

Full Description


เอส.บี. วอเทอร์ ซิสเท็ม บจก.
รับเหมาก่อสร้าง การวางระบบน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

69/31 ประดิพัทธ์ 19 ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

69/31 Pradiphat 19, Pradiphat Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2618-3120

Fax

0-2279-1780