เอส.เอ.พลาสติก หจก.


เอส.เอ.พลาสติก หจก.

Full Description


เอส.เอ.พลาสติก หจก.
จำหน่ายแผ่นพลาสติก แผ่นอะคริลิกที่อยู่ (ภาษาไทย)

105/178 กาญจนาภิเษก เขตบางบอน กทม.

Address (English)

105/178 Kanchanaphisek Rd., Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2895-1364, 0-2413-2994, 0-2454-3739

Fax

0-2413-3070

...