เอส.เอ. ปิโตรเทค บจก.

sales@sapetrotech.co.th
เอส.เอ. ปิโตรเทค บจก.

Full Description


เอส.เอ. ปิโตรเทค บจก.
จำหน่ายปิโตรเคมีคอล ก๊าซ น้ำมันที่อยู่ (ภาษาไทย)

191/58 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 17 รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

191/58 17th Fl., CTI Tower, Ratchadaphisek Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2661-9966-77, 0-2260-2060-9

Fax

0-2661-9978, 0-2661-9981-4