เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล บจก.

sales@saf.co.th
เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล บจก.

Full Description


เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล บจก.
จำหน่ายเหล็กเกรดพิเศษที่อยู่ (ภาษาไทย)

110 เทียนทะเล 24 บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.

Address (English)

110 Thianthale 24, Bangkhunthian-Chaithale Rd., Thakham, Bangkhunthian, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2897-4800

Fax

0-2897-4805, 0-2897-4830

...