รัชตินทร์ บจก.


รัชตินทร์ บจก.

Full Description


รัชตินทร์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

433/3 ประวิทย์และเพื่อน ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

433/3 Prawit and Friend, Prachachuen Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2591-1258-60

Fax

0-2589-5795