รุ่งสินก่อสร้าง บจก.


รุ่งสินก่อสร้าง บจก.

Full Description


รุ่งสินก่อสร้าง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

36-38 สุกร ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

Address (English)

36-38 Sukorn, Trimitr Rd., Talatnoi, Samphanthawong, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2226-3390-3, 0-2719-8949-60, 0-2719-9342-4

Fax

0-2226-3394, 0-2222-9021, 0-2719-9342