รุ่งสถาปัตย์ บจก.


รุ่งสถาปัตย์ บจก.

Full Description


รุ่งสถาปัตย์ บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

888 อุดมสุข สุขุมวิท 103 (อุดมสุข 44) แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

888 Udomsuk, Sukhumvit 103 Rd., (Udomsuk 44), Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2398-3214, 0-2398-8884, 0-2746-5918-9

Fax

0-2398-8884