รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น บจก.

rfscompany@yahoo.com
รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไป ก่อสร้างอาคาร โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

19 วชิรธรรมสาธิต 55 สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Address (English)

19 Vachirathamsathit 55, Sukhumvit 101/1 Rd., Bangchak, Phrakhanong, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2361-5582-7, 0-2746-2593-7

Fax

0-2399-1346