รวมชัย คอนสตรัคชั่น หจก.


รวมชัย คอนสตรัคชั่น หจก.

Full Description


รวมชัย คอนสตรัคชั่น หจก.
รับเหมาก่อสร้าง และออกแบบอาคารขนาดใหญ่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

117/6 สุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.

Address (English)

117/6 Sukhothai Rd., Suanjinlada, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2243-0091, 0-2243-2790

Fax

0-2243-4616