รวมชัย สถาปัตย์ หจก.

ruamchai_2500@hotmail.com
รวมชัย สถาปัตย์ หจก.

Full Description


รวมชัย สถาปัตย์ หจก.
รับเหมาก่อสร้าง ประมูลงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

117/6 สุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.

Address (English)

117/6 Sukhothai Rd., Suanjitlada, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2243-0091, 0-2243-4615, 0-2243-1685

Fax

0-2243-4616