อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น บจก.

rth@rth.co.th
อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

18 รามคำแหง 60 แยก 6 (สวนสน 6) รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

18 Ramkhamhaeng 60 Yak 6, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2735-1020-8

Fax

0-2374-2251