รอเยล ชยา อาร์คิเทค บจก.

rca_architects@hotmail.com
รอเยล ชยา อาร์คิเทค บจก.

Full Description


รอเยล ชยา อาร์คิเทค บจก.
ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและบริหารงานโครงการประเภทที่พักอาศัย รีสอร์ทและอพาร์ทเมนต์ สำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ (ภาษาไทย)

1658/14 พหลโยธิน 30/1 พหลโยธิน แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

1658/14 Phaholyothin 30/1, Phaholyothin Rd., Chankasem, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2513-4625, 08-6320-1541

Fax

0-2513-4625 # 18