โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ บจก.

info@royal-assets.com, nonts_@hotmail.com
โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ บจก.

Full Description


โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ บจก.
บริษัทรับดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

97/212 หมู่ 6 โพธิ์แก้ว นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

97/212 Moo 6, Phokaeo, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2948-3070, 0-2948-4881-3

Fax

0-2948-4884