รุ่งกิจอัลลอยย์ – สแตนเลส ทองเหลือง บจก.


รุ่งกิจอัลลอยย์ - สแตนเลส ทองเหลือง บจก.

Full Description


รุ่งกิจอัลลอยย์ – สแตนเลส ทองเหลือง บจก.
รับทำประตูอัลลอย ติดตั้งรีโมตคอนโทรลที่อยู่ (ภาษาไทย)

82/24-25 สามแยกท่าน้ำนนทบุรี บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Address (English)

82/24-25 Bangkruai-Sainoi Rd., Bangkrang, Mueang, Mahasarakham

Zip code

11000

Tel.

0-2446-2595, 08-4099-8766

Fax

0-2446-2595