ร้อคสแตนด์ บจก.

rockstand.2013@gmail.com
ร้อคสแตนด์ บจก.

Full Description


• ขัดมัน , ขัดหยาบพื้นคอนกรีต (finishing concrete floor)
• ทำพื้นผิวแกร่งชนิดแห้ง (Floor Hardener) “SUPERSTONE” สีเขียว แดง เทา สี ฯลฯ
• เคลือบพื้นผิวแกร่งชนิดน้ำ Liquid Hardener
• เคลือบพื้น Epoxy Coating , Epoxy Self-leveling ,PU Concrete
• เคลือบพื้นดาดฟ้ากันรั่วซึม (Waterproofing) Acrylic, Polyurethene
• เคลือบพื้นสนามกีฬาต่างๆ ทั้ง INDOOR,OUTDOOR
• ทำความสะอาดล้างพื้นและเคลือบแว๊กซ์ใส และแว๊กซ์สี (Clear wax & Color wax)
• งานซ่อมพื้นเก่าที่ชำรุด ด้วยPOLYMER CEMENT SELF-LEVELING (ปูนปรับระดับ)

E-BOOK 2017_Page_107ที่อยู่ (ภาษาไทย)

54/64 ซอยพหลโยธิน 73 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

54/64 Soi Phaholyothin 73, Sanambin, Donmueng, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2992-4346

Fax

0-2998-7656