ร็อคแมค บจก.

info@rockmax.net
ร็อคแมค บจก.

Full Description


ร็อคแมค บจก.
จำหน่ายเคมีก่อสร้าง ยางกันน้ำ ระบบกันซึม ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซม งานเก้ราท์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

455/176 จรัญสนิทวงศ์ 35 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

455/176 Charansanitwong 35, Charansanitwong Rd., Bangkhunsri, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2864-8658

Fax

0-2418-4327