พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย

ret2012company@gmail.com
พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย

Full Description


  • จำหน่ายเสาโคมไฟถนน ชุดปะหยัดพลังงานและเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
  • จำหน่ายและติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

236/128 สรณคมณ์ 14 สรณคมณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

236/128 Srikan, Donmueang, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2929-8690, 0-2929-8275

Fax

0-2929-8690