รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.


รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.

Full Description


รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.
โครงการอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

555 อาคารรสาทาวเวอร์ ชั้น 28 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

555 Rasa Tower, 28th Fl., Phahonyothin Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2937-1200

Fax

0-2937-0102