รังสิตวัสดุภัณฑ์ บจก.


รังสิตวัสดุภัณฑ์ บจก.

Full Description


รังสิตวัสดุภัณฑ์ บจก.
บริการรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

222 หมู่ 1 รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Address (English)

222 Moo 1, Rangsit-Pathumthani Rd., Banklang, Mueang, Pathumthani

Zip code

12000

Tel.

0-2975-6870-1

Fax

0-2975-6871