ลา ดีไซน์ บจก.


ลา ดีไซน์ บจก.

Full Description


ลา ดีไซน์ บจก.
จำหน่ายต้นไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

167-169 ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

167-169 Rimkhlongprapha Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2587-0234, 0-2587-0244

Fax

0-2587-8046