อาร์ พี กรุ๊ป (ฮ่องกง) บจก.


อาร์ พี กรุ๊ป (ฮ่องกง) บจก.

Full Description


อาร์ พี กรุ๊ป (ฮ่องกง) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

65 หมู่ 4 สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.

Address (English)

65 Moo 4, Saimai Rd., Saimai, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2536-0207-9

Fax

0-2536-0206, 0-2990-5683