รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) บจก.

recruit@rnc.co.th
รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

21/139 อาคารรวมนคร ลาดพร้าว 15 ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

21/139 R.N.C. Bldg., Latphrao15, Latphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2938-8501-5, 0-2938-6868 Ext.126, 0-2216-3424

Fax

0-2938-7554, 0-2938-7562, 0-2216-3427