ควอลิตี้ เฮ้าส์ บมจ.

info@qh.co.th
ควอลิตี้ เฮ้าส์ บมจ.

Full Description


ควอลิตี้ เฮ้าส์ บมจ.
รับสร้างบ้าน โครงการหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ (ภาษาไทย)

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

1 Q.House Lumpini Tower, 7th Fl., Sathon-Tai Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2677-7177, 0-2677-7000

Fax

0-2677-7171

...