ภูพัฒนา บจก.

pupattana@goldenwood2000.com
ภูพัฒนา บจก.

Full Description


ภูพัฒนา บจก.
ผลิตวงกบ ประตู หน้าต่างจากไม้สัก ไม้กาวาง บันได ราวบันได ไม้พื้นที่อยู่ (ภาษาไทย)

30/29-30 หมู่ 7 ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Address (English)

30/29-30 Moo 7, Lamlukka Rd., Latsawai, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2533-2850-2, 0-2994-4225

Fax

0-2998-6412, 0-2533-2852