ปัจมิตร วิศวการ หจก.


ปัจมิตร วิศวการ หจก.

Full Description


ปัจมิตร วิศวการ หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

1121-1123 ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

Address (English)

1121-1123 Songwat Rd., Samphanthawong, Samphanthawong, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2234-8350, 0-2234-6567

Fax

0-2233-9264

...