ภูนะพงศ์ ดีเวลลอปเมนท์ บจก.

pu@punapong.co.th, nohn@punapong.co.th
ภูนะพงศ์ ดีเวลลอปเมนท์ บจก.

Full Description


ภูนะพงศ์ ดีเวลลอปเมนท์ บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

43/2 หมู่ 6 บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

Address (English)

43/2 Moo 6, Bangwaek Rd., Bangphai, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2806-7011

Fax

0-2806-7011