พีทีเอส โฮม บจก.

sales@phuthanasaenthong.co.th, sales@ptshome.net
พีทีเอส โฮม บจก.

Full Description


พีทีเอส โฮม บจก.
รับสร้างบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

76/46, 79/48 แจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

76/46, 79/48 Chaengwatthana Rd., Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2522-7600-9

Fax

0-2522-7606-7