พีเอสเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ (1990) บจก.


พีเอสเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ (1990) บจก.

Full Description


พีเอสเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ (1990) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/34-35 เพชรเกษม 126 เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Address (English)

99/34-35 Phetchakasem 126, Phetchakasem Rd., Om-Noi, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74130

Tel.

0-2431-2373

Fax

0-2420-6213