พี.เอส.ซี. อินเตอร์การ์ด บจก.

pro_3737@hotmail.com
พี.เอส.ซี. อินเตอร์การ์ด บจก.

Full Description


พี.เอส.ซี. อินเตอร์การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัย, รับเหมาจ้างแรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

11689 หมู่ 6 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

11689 Moo 6, Bangpoo Mai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2709-5542-3, 0-2709-5585

Fax

0-2709-5586