พีเอส. เพาเวอร์ เซอร์วิส บจก.


พีเอส. เพาเวอร์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


พีเอส. เพาเวอร์ เซอร์วิส บจก.
บริการรื้อถอนอาคาร ทุบตึกที่อยู่ (ภาษาไทย)

26/322 เอกชัย 81 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

26/322 Ekkachai 81, Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2899-4565, 0-2899-4691

Fax

0-2899-4565