โปรไทย คลีนนิ่ง โปรดักท์ส บจก.

prothaicleaning@yahoo.com
โปรไทย คลีนนิ่ง โปรดักท์ส บจก.

Full Description


โปรไทย คลีนนิ่ง โปรดักท์ส บจก.
ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด พร้อมให้เช่าอุปกรณ์ทำความสะอาดครบวงจรที่อยู่ (ภาษาไทย)

120/11/13 หมู่ 4 เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

120/11/13 Moo 4, Serithai Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2704-8317-9

Fax

0-2375-1155-6