พร็อพเพอร์ตี้ ซิเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส บจก.


พร็อพเพอร์ตี้ ซิเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส บจก.

Full Description


พร็อพเพอร์ตี้ ซิเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

41366 สุขสรรพ์ วิภาวดีรังสิต 48 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

41366 Suksan, Viphavadee-Rangsit 48 Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2941-1490-1

Fax

0-2941-1491