พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค บมจ.


พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค บมจ.

Full Description


พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค บมจ.
จำหน่ายและดำเนินโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

100/1 Vorasombat Bldg., 17th Fl., Rama IX Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2247-7500

Fax

0-2247-3328