พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
ซ่อมบำรุงงานระบบวิศวกรรมประจำอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิงที่อยู่ (ภาษาไทย)

31/228 หมู่ 2 หมู่บ้านพฤกษา 12 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Address (English)

31/228 Moo 2, Mooban Pruksa 12, Khlongsam, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2504-1390-1

Fax

0-2504-2271