พร้อม เทคโน เซอร์วิส บจก.

ptsevis@ksc.th.com, prompt_pts@yahoo.com
พร้อม เทคโน เซอร์วิส บจก.

Full Description


พร้อม เทคโน เซอร์วิส บจก.
บริการซ่อมบำรุงอาคารและสำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

40/14 หมู่ 12 อาคารบางนาทาวเวอร์ ตึก C ชั้น 16 บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

40/14 Moo 12, Bangna Tower C, 16th Fl., Bangna-Trad Rd., Km.6.5, Bangkaeo, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2312-0266-73, 0-2751-9105-8

Fax

0-2312-0264, 0-2751-9109

...