พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ ที บจก.


พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ ที บจก.

Full Description


พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ ที บจก.
บริการงานขุดและงานถมดิน งานอัดน้ำยากันแมลง และวัชพืชที่อยู่ (ภาษาไทย)

85 ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

Address (English)

85 Ratburana Rd., Ratburana, Ratburana, Bangkok

Zip code

10140

Tel.

0-2463-7909-11

Fax

0-2463-7908