โปลิคอนพลัส บจก.

info@clcprolicon.com
โปลิคอนพลัส บจก.

Full Description


  • น้ำยาเพิ่มความแข็งแรงซีเมนต์มวลเบา
  • ผนังมวลเบา
  • เสารั้วคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป
  • อิฐมวลเบา


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

89/90 หมู่บ้าน RK Park ถ.หทัยราญฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

Address (English)

89/90 RK Park, Hatai Rat Rd., Bang Chun, KhlongSamWa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2115-1447, 0-2115-1448