โปรเจคส์ เอเซีย กรุ๊ป บจก.

enquiry@projectsasia.co.th
โปรเจคส์ เอเซีย กรุ๊ป บจก.

Full Description


โปรเจคส์ เอเซีย กรุ๊ป บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ อาคารสูงที่อยู่ (ภาษาไทย)

52/33 นานาเหนือ สุขุมวิท 3 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

52/33 Nana Nua, Sukhumvit 3 Rd., Khlongtan-Nua, Watthana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2254-6819

Fax

0-2254-4849